Hoe steunen?

Aankoop Lichtkaarsen

Steunfonds kaars

Het aanvaarden en verspreiden van onze Lichtkaarsen tegen 7,00 euro per kaars. U kunt deze Lichtkaarsen bestellen door het bedrag over te schrijven naar onze rekening BE92 0680 5783 1023 en bij de mededeling uw naam, het aantal kaarsen en uw telefoonnummer te vermelden.

Deze brandende kaars is het symbool van onze Boodschap van het Licht. Het behoort ons elk voor zich, zelf de waarde, de inhoud en de betekenis van deze Boodschap in te vullen.

Terzelfder tijd is het een zinvolle relatieattentie voor vrienden. Ten slotte verhoogt onze brandende Lichtkaars de gezellige familiesfeer tijdens de komende kerst- en eindejaarsperiode.

Schenkingen

Tot slot blijven wij rekenen op uw waardevolle en onmisbare financiële ondersteuning. Voor giften van 40,00 euro en meer kan een fiscaal attest worden afgeleverd. Deze giften dienen evenwel gestort te worden op het rekeningnummer:

  • 000-0110937-66 (IBAN: BE07 0000 1109 3766 - BIC: BPOTBEB1)
  • vzw Het Kind, Goedheidstraat 4A bus 12, 1000 Brussel
  • met vermelding: 6 – Gift Steunfonds van het Licht Brugge

Steunen kan ook via een legaat.