Bestuur

Het bestuur van het Steunfonds is in handen van een Bestuursorgaan en een Algemene Vergadering.

Leden van het Bestuursorgaan

 • Jean Pierre Daems, voorzitter
 • Romain Legrand, ondervoorzitter
 • Jan Claeys, penningmeester
 • Luc De Busscher, secretaris
 • Luc Nyssen, adjunct-secretaris
 • Michel Baranyai
 • Jan Buyl
 • Guy Ghysels
 • Peter Smet
 • Linde Willems

Leden van de Algemene Vergadering

 • Jean Pierre Daems, voorzitter
 • Romain Legrand, ondervoorzitter
 • Jan Claeys, penningmeester
 • Luc De Busscher, secretaris
 • Luc Nyssen, adjunct-secretaris
 • Michel Baranyai
 • Jan Buyl
 • Guy Ghysels
 • Peter Smet
 • Linde Willems