Steunfonds kaars

Het Steunfonds van het Licht heeft tot doel aandacht te vragen voor en aandacht te geven aan de Boodschap van menselijke solidariteit
“Goed zijn, Goed doen, Licht zijn, Licht geven”.